Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D4541

ASTM D4541 - Standaardbeproevingsmethode voor de treksterkte van coatings met behulp van draagbare hechtingstesters.

Reikwijdte:

1.1 Deze testmethode omvat een procedure voor het beoordelen van de treksterkte (algemeen hechting genoemd) van een coatingsysteem op metalen substraten. De treksterkte van coatings uit beton wordt beschreven in testmethode D7234. De test bepaalt ofwel de grootste loodrechte kracht (in spanning) die een oppervlak kan verdragen voordat een materiaalprop loskomt, ofwel of het oppervlak intact blijft bij een voorgeschreven kracht (slagen/zakken). De breuk zal optreden langs het zwakste vlak binnen het systeem dat bestaat uit de testopstelling, de lijm, het coatingsysteem en het substraat, en zal worden blootgelegd door het breukvlak. Deze testmethode maximaliseert de trekspanning in vergelijking met de afschuifspanning die bij andere methoden, zoals kras- of meshechting, wordt uitgeoefend en de resultaten zijn mogelijk niet vergelijkbaar.

Opmerking 1-De procedure in deze norm is ontwikkeld voor metalen substraten, maar kan ook geschikt zijn voor andere stijve substraten zoals kunststof en hout. Factoren zoals beladingssnelheid en flexibiliteit van het substraat moeten door de gebruiker/specificeerder worden aangepakt.

1.2. Metingen van de treksterkte zijn afhankelijk van zowel materiaal- als instrumentele parameters. De met elke testmethode verkregen resultaten kunnen verschillend zijn. De resultaten moeten alleen voor elke testmethode worden beoordeeld en mogen niet met andere instrumenten worden vergeleken. Er zijn vijf typen instrumenten, aangeduid als testmethoden B-F. Het is van het grootste belang dat de gebruikte testmethode wordt vermeld wanneer de resultaten worden gerapporteerd.

Noot 2: Methode A, die in vorige versies van deze norm voorkwam, is geschrapt omdat zij hoofdzakelijk wordt gebruikt voor proeven op betonnen substraten (zie beproevingsmethode D7234).

1.3 Deze testmethode maakt gebruik van een klasse apparaten die bekend staan als draagbare pull-off hechtingstesters. Zij zijn in staat een concentrische belasting en tegenbelasting op één enkel oppervlak uit te oefenen, zodat coatings kunnen worden getest ook al is slechts één zijde toegankelijk. De metingen worden beperkt door de sterkte van de adhesieverbindingen tussen de belastingsopstelling en het preparaatoppervlak of de cohesiesterkten van de kleefstof, de coatinglagen en het substraat.

1.4 Deze test kan destructief zijn en er kunnen plaatselijke reparaties nodig zijn.

1.5 De in MPa (inch-pound) vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De tussen haakjes vermelde waarden zijn louter ter informatie.

1.6 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website