Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D4417

ASTM D4417 - Standaardbeproevingsmethoden voor veldmetingen van het oppervlakteprofiel van gestraald staal.

Reikwijdte:

1.1 Deze testmethoden omvatten de beschrijving van technieken voor het meten van het profiel van met straalmiddelen gereinigde oppervlakken in het laboratorium, in het veld of in de fabricagewerkplaats. Er zijn aanvullende technieken die geschikt zijn voor gebruik in het laboratorium en die niet onder deze testmethoden vallen.

1.2 Methode B kan ook geschikt zijn voor het meten van door het gebruik van elektrisch gereedschap geproduceerd profiel.

1.3 De SSPC-norm SSPC PA 17 biedt aanvullende richtlijnen voor het bepalen van de conformiteit met de oppervlakteprofielvereisten.

1.4 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De tussen haakjes vermelde waarden zijn louter ter informatie.

1.5 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van een ieder die deze norm gebruikt, om voorafgaand aan het gebruik de juiste veiligheids- en gezondheidspraktijken te raadplegen en vast te stellen, en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen te bepalen.

Website