Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D3359

ASTM D3359 - Standaardtestmethoden voor het beoordelen van hechting door middel van een kleefbandtest.

Reikwijdte:

1.1 Deze testmethoden omvatten procedures voor het beoordelen van de hechting van relatief ductiele coatingfilms op metalen substraten door het aanbrengen en verwijderen van drukgevoelig plakband over in de film aangebrachte sneden.

1.2. Testmethode A is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in het veld, terwijl testmethode B meer geschikt is voor gebruik in laboratoria of werkplaatsen. Testmethode B wordt ook niet geschikt geacht voor folies dikker dan 125 μm (5 mils), tenzij er gebruik wordt gemaakt van snijvlakken met grotere afstanden en er een uitdrukkelijke overeenkomst tussen koper en verkoper bestaat.

1.3 Deze testmethoden worden gebruikt om te beoordelen of de hechting van een coating op een substraat toereikend is voor de toepassing door de gebruiker. Zij maken geen onderscheid tussen hogere niveaus van hechting waarvoor meer verfijnde meetmethoden vereist zijn.

1.4. Deze testmethode is qua inhoud vergelijkbaar (maar technisch niet gelijkwaardig) met ISO 2409.

1.5 Bij multicoatsystemen kunnen tussen de lagen hechtingsfouten optreden, zodat de hechting van het coatingsysteem op de ondergrond niet wordt bepaald.

1.6 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De tussen haakjes vermelde waarden zijn louter ter informatie.

1.7 Deze norm heeft niet tot doel de eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website