Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D1475

ASTM D1475 - Standaardtestmethode voor de dichtheid van vloeibare coatings, inkten en aanverwante producten.

Reikwijdte:

1.1. Deze testmethode betreft de meting van de dichtheid van verf, inkt, vernis, lak en componenten daarvan, met uitzondering van pigmenten, in vloeibare vorm.

1.2. Voor een grotere nauwkeurigheid bij het werken met niet-gepigmenteerde materialen (drogende oliën, vernissen, harsen en verwante materialen) kan testmethode D1963 worden gebruikt om het soortelijk gewicht en vandaar de dichtheid te bepalen.

1.3 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De tussen haakjes vermelde waarden zijn louter ter informatie.

1.3.1 Uitzondering - De waarden voor de dichtheid moeten worden vermeld in inch-pound eenheden.

1.4 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen. Een specifieke voorzorgsmaatregel wordt gegeven in 8.1.1.1.

Website