Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM C805

ASTM C805 - Standaardbeproevingsmethode voor het terugveringsgetal van verhard beton.

Reikwijdte:

1.1 Deze beproevingsmethode betreft de bepaling van een terugslaggetal van verhard beton met behulp van een door een veer aangedreven stalen hamer.

1.2 De waarden die in SI-eenheden of in inch-pound-eenheden zijn aangegeven, moeten afzonderlijk als standaard worden beschouwd. De in elk systeem vermelde waarden zijn mogelijk niet exact gelijkwaardig; daarom moet elk systeem onafhankelijk van het andere worden gebruikt. Het combineren van waarden uit de twee systemen kan resulteren in non-conformiteit met de norm.

1.3 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website