Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D5895

ASTM D5895 - Standaardbeproevingsmethoden voor het evalueren van de droging of uitharding tijdens de filmvorming van organische coatings met behulp van mechanische recorders.

Reikwijdte:

1.1 Deze testmethoden beschrijven de bepaling van verschillende stadia en de snelheid van de vorming van een droge film van organische coatings met behulp van mechanische droogtijdregistratieapparatuur in rechte lijn en in een cirkel. Het gebruik van mechanische recorders is waardevol bij het vergelijken van het drooggedrag van coatings van hetzelfde generieke type, omdat het mogelijk is dat de ene coating sneller een gel vormt of beter bestand is tegen scheuren dan de andere.

1.2 De droogtijd die wordt gemeten met de mechanische recorders kan verschillen van de droogtijd die wordt gevonden met conventionele methoden, zoals testmethode D1640 of ISO 9117-3 (voorheen ISO 1517).

1.3 De in SI vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn louter indicatief.

1.4 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website