Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D3276-07

1.1 Deze gids is bedoeld als een informatief hulpmiddel voor schildersinspecteurs bij de efficiënte uitvoering van hun taak. Het omvat de belangrijkste elementen van de voorbereiding van het oppervlak, het aanbrengen van coatings, en de definitieve goedkeuring voor zowel veld- als werkplaatswerk. De items moeten worden geselecteerd die relevant zijn voor de specificatie van een bepaalde opdracht. Opmerking 1 - Voor aanvullende nuttige informatie, zie de volgende documenten:

Handboek voor bekledingswerkzaamheden voor de primaire omhulling van lichtwater-kerncentrales en andere veiligheidsgerelateerde inrichtingen

Nieuwe concepten voor coatingbescherming van staalconstructies

D 16 Terminologie voor verf, verwante coatings, materialen en toepassingen

D 4538 Terminologie met betrekking tot beschermende coatings en bekledingswerkzaamheden voor stroomopwekkingsinstallaties

SSPC-PA Gids 3: Een gids voor veiligheid bij het aanbrengen van verf

Steel Structures Painting Manual Vol 1 Good Painting Practice

Steel Structures Painting Manual Vol 2 Systemen en Specificaties

Specificaties en instructies van de fabrikant (ter beschikking van de inspecteur gesteld voor verwijzing naar de speciale vereisten voor de juiste toepassing)

Veiligheidsinformatiebladen (nodig om ervoor te zorgen dat het personeel de nodige voorzorgsmaatregelen neemt bij het omgaan met gevaarlijke materialen). Verkrijgbaar bij de fabrikant van materialen.

<>

1.2 Bepaalde industrieën of eigenaars kunnen gecertificeerd inspectiepersoneel vereisen. Zie gids D 4537 voor de vaststelling van procedures voor de certificering van inspecteurs voor coatingswerkzaamheden in nucleaire installaties.

1.3 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De tussen haakjes vermelde waarden zijn louter ter informatie.

Met deze norm wordt niet beoogd alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website