Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM D2354

ASTM D2354 - Standaardtestmethode voor de minimale filmvormingstemperatuur (MFFT) van emulsievoertuigen.

Reikwijdte:

1.1. Deze proefmethode betreft de bepaling van de minimumtemperatuur waarbij emulsievloeistoffen tot een continue film samensmelten. De term "emulsie" in deze testmethode omvat ook latexvoertuigen.

1.2 Deze testmethode is beperkt tot emulsies met een minimale filmvormingstemperatuur van minder dan 90°C.

1.3 De in inch-pound eenheden aangegeven waarden moeten als standaard worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn wiskundige omzettingen naar SI-eenheden die louter ter informatie worden gegeven en niet als standaard worden beschouwd.

1.4 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website