Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Normen

ASTM B117

ASTM B117 - Standaardpraktijk voor het gebruik van zoutnevelapparatuur (mist).

Reikwijdte:

1.1 Deze praktijk omvat de apparatuur, de procedure en de omstandigheden die nodig zijn om de testomgeving voor zoutnevel (mist) te creëren en in stand te houden. Geschikte apparatuur die kan worden gebruikt, wordt beschreven in aanhangsel X1.

1.2. Deze methode schrijft niet voor welk type testmonster of blootstellingsperiode voor een specifiek product moet worden gebruikt, noch welke interpretatie aan de resultaten moet worden gegeven.

1.3 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als de norm worden beschouwd. De tussen haakjes vermelde waarden zijn louter ter informatie.

1.4 Deze norm heeft niet tot doel alle eventuele veiligheidsrisico's in verband met het gebruik ervan te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen vóór gebruik te bepalen.

Website